Follow us on Twitter
Κλείσιμο

Είσοδος για τα μέλη

Γίνεται μέλη στην ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για προσφορές διαφημιζομένων, κληρώσεις για δώρα, ενημέρωση για τα νέα της ιστοσελίδας μας και πολλά άλλα!

Είσοδος - Μέλη
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


-> Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί δημοσιευμάτων σχετικών με εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην Κίμωλο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί δημοσιευμάτων σχετικών με εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην Κίμωλο

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 97
Απόσπασμα από το πρακτικό της 14/1618/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Στην Κίμωλο, σήμερα 2 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου μας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14/1618/29-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου επί δημοσιευμάτων σχετικών με εγκατάσταση Ανεμογεννητριών».
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών, παρόντα βρέθηκαν 12 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Σάρδης Παναγιώτης (Τάκης)
2. Βεντούρης Κων/νος
3. Τρέσσος Παναγιώτης
4. Λογοθέτη Αργυρώ
5. Αφεντάκης Δημήτριος
6. Αφεντάκης Σταύρος
7. Μάλλη Μοσχούλα
8. Μουστάκα Ειρήνη - Μαρία
9. Κανάς Αγγελέτος
10. Γαλανός Εμμανουήλ
11. Κανά Ιωάννα
12. Βεντούρης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Βενιός Αγγελέτος
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Μαγκανιώτης Γεράσιμος – Θεόδωρος και η Δημοτική υπάλληλος Ασπασία Μωραϊτη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
 
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κύριε Πρόεδρε – Κύριοι Σύμβουλοι.
Στις 26-10-2013 ενημερώθηκα για δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, σχετικό με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας και συνέταξα την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία δεν απέστειλα με την δική μου υπογραφή αλλά προτίμησα να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και να σταλεί στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια συμφωνείται.
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Κύριοι
Με αφορμή την δημοσίευση του ρεπορτάζ της εφημερίδας Realplanet της 26-10-2013 με τίτλο «Μποφόρ… ενέργειας» και υπότιτλο ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ανατρέξαμε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και πραγματικά εκπλαγήκαμε με την ευαισθησία σας να ενεργείται πριν από εμάς για εμάς.
Σε συνέχεια της ολιγόλεπτης τηλεφωνικής συνομιλίας του αρμόδιου Διευθυντή σας με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου στις 29-10-2013 και με το Δήμαρχο Κιμώλου στις 30-10-2013 και ώρα 13,25΄, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου, όντας απόλυτα πιστό στις αρχές της διαφάνειας, της διαβούλευσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας, δεν κλείνει πόρτες και είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε συζήτηση, σχετική με το μέλλον και την ανάπτυξη του νησιού μας.
2. Η πλευρά της συμπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, όντας απόλυτα πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις ότι «Για τα μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν το νησί μας, θα αποφασίζουν οι Κιμωλιάτες, ύστερα από εξαντλητικό διάλογο και ενημέρωση» και ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι το έτος 2013, δεν μπορεί να αρνείται κανείς δογματικά, την επιστήμη και την πρόοδο.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου, κατά την συνεδρίασή του σήμερα 2-11-2013, αποφάσισε να μην αποδεχτεί καμία πρόθεση – πρόταση – απόφαση – άσκηση επί χάρτου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, αν δεν προηγηθεί:
α) Εξαντλητικός διάλογος και πολύπλευρη ενημέρωση.
β) Δεν εξασφαλιστεί η αρχή της ανταποδοτικότητας η οποία θα καταδεχθεί εμπρόθεσμα με κινήσεις καλής θέλησης.
γ) Δεν λάβει υπεύθυνη και τελική πρόταση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. τί τελικά θέλει και επιδιώκει:
- Αξιοποίηση Γεωθερμικής Ενέργειας;
- Αξιοποίηση Αιολικής Ενέργειας;
- Και τα δύο; (Πράγμα το οποίο απευχόμαστε).
 
Επί της επιστολής την οποία εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, το λόγο έλαβαν:
α) Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Αφεντάκης ο οποίος είπε να σταλεί η επιστολή αλλά νομίζει ότι θα γίνουμε γραφικοί, γιατί όλα αυτά έχουν ψηφιστεί και δεν θα πετύχουμε κάτι, γιατί υπάρχει νόμος και απόφαση της Περιφέρειας.
β) Η Δημοτική Σύμβουλος Αργυρώ Λογοθέτη η οποία εκφράζει την θετική της άποψη τόσο για την γεωθερμική όσο και την αιολική ενέργεια αλλά με προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι το ανεμόμετρο εγκαταστάθηκε χωρίς να το γνωρίζουν κάποιοι και ζητά να μάθει πως έγινε η χωροθέτηση.
Ακόμη προτείνει με την παραπάνω επιστολή του Δημάρχου να ζητηθούν τα Τεχνικά Δελτία της Μελέτης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι πριν από λίγη ώρα ήρθαν στα χέρια του από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ τα τοπογραφικά εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, τα οποία είναι στην διάθεση κάθε Κιμωλιάτη και έδωσε διευκρινήσεις στην κ. Λογοθέτη για την εγκατάσταση του ανεμόμετρου
γ) Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγγελέτος Κανάς, ο οποίος εξέφρασε την διαφωνία του και πρότεινε να αντισταθούμε στην «συμμορία» υπενθυμίζοντας ότι στην Σέριφο απετράπη η τοποθέτηση ανεμογεννητριών από τους κατοίκους.
δ) Η Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Κανά, η οποία διαφωνεί για το σημείο της επιστολής το οποίο αναφέρεται στη Γεωθερμία.
ε) Ο Δημοτικό Σύμβουλος Ιωάννης Βεντούρης, ο οποίος θεωρεί την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ «απατεώνες» και για το λόγο αυτό διαφωνεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφεία 9 προς 3
Εγκρίνει την αποστολή της αναγνωσθείσας από το Δήμαρχο επιστολή
και εξουσιοδοτεί αυτόν για τα περαιτέρω.
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κίμωλος 4 -11-2013
 
.

 

Κιμωλιάτικη παροικία στην Αττική

Βίντεο - Φωτογραφίες

VideoCamerakimolos-photo-gallery

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρια χρήστη του gokimolos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies κάντε κλικ εδώ.

Δέχομαι τα cookies απο αυτή την ιστοσελίδα.

EU Cookie Directive Module Information